Service

Det lovpligtige servicetjek er en vigtig del af kedeldriften.

 • Det forlænger holdbarheden på din kedel
 • Det forebygger driftsstop midt i en kold vinter. 
 • Vi tilbyder certificerede serviceteknikere der kører i hele landet.

Længere nede på siden, kan du se hvad en service helt præcist indbefatter. 

Som de eneste godkendte Heizomat Service partnere i Danmark, tilbyder vi fremadrettet efter mange opfordringer, at du som kunde kan indgå en individuel tilpasset serviceaftale. 

Den individuelle serviceaftale tager udgangspunkt i din konkrete Heizomat kedel og den beregning der blev udarbejdet ved installationen. Som udgangspunkt kan du vælge en af følgende modeller: 

Ingen serviceaftale:

Der betales efter forbrugt tid/ydelser: 

 • Timesats kr. 995,- på adressen 
 • Kørsel kr.3,65,-/km fra RAHBEK til kunde og tilbage. 
 • Mail/internetsupport: kr. 95,-/svar 
 • sms-service kr. 299,-/anno 
 • Telefonsupport: kr. 195,-/svar. 

Service 1 : 1 Årligt besøg. (lovpligtigt) 

 • Eftersyn/rensning/smøring af kedel. 
 • Mulighed for SMS-service/alarmsupport/internet/mailsupport. 
 • Op til 10 årlige opkald til support opkald pr. tlf. og reguleringsassistance ved servicebesøg. 
 • Back-up af recept og indstillinger. 

Service +: 2 årlige besøg. 

 • Eftersyn/rensning/smøring af kedel. 
 • Fri SMS-service/alarmsupport/internet/mailsupport. 
 • Fri telefonsupport. 
 • Komplet indregulering og mulighed for 1 recept ekstra pr. besøg, for forskellige brændselstyper. 
 • Back-up af recepter og indstillinger. 

Service Extra:

 • 2 årlige besøg, eftersyn/rensning/smøring af kedel.
 • Fri SMS-service/alarmsupport2 årlige besøg, eftersyn/rensning/smøring af kedel. 
 • Fri SMS-service/alarmsupport/internet/mailsupport. 
 • Fri telefonsupport. 
 • Komplet indregulering af de nødvendige recepter, for forskellige brændselstyper. 
 • Back-up af recepter og indstillinger. 
 • Evt. garanti for maksimalt periode ”uden varme” (mobilt oliefyr (dog uden forbrug)) samt adgang til Heitzomat Service i Danmarks lager med 20 % rabat 

Hvad indbefatter service?

Her er nogle af de ting der kan tjekkes i forbindelse med en service:

 •  ​​​​Komplet afprøvning og rensning af HELE aksesystemet.
 • Samtlige smørenipler kontrolleres og smøres, efter behov.
 • Samtlige blæsere rengøres med trykluft og adskilles for yderligere rengøring efter behov (specielt primær) • Cellesluse kontrolleres og olieres, hvis dette er nødvendigt.
 • Følerlomme for temperaturføler i røgkanal, demonteres og renses.
 • Lambda føler demonteres, renses og testes.
 • Kontrol af kedlens evne til at holde tryk/vakuum i brændselskammer.
 • Visuel kontrol af hele kedel anlæg inkl. røg-rør (disse renses efter behov)
 • Test af el-tænding, styring og visuelt.
 • Rengøring af tjære aflejringer på stokersnegl
 • Test ved drift af register og askesystem, med fastkørsel for kontrol af alarm.
 • Gennemgang af samtlige ildfaste sten i brandekammer
 • Røgtemperaturmåling, med justering af kedelanlæg, ud fra disse værdier.
 • Test af restoxygen og justering af kedelanlæg, ud fra disse værdier.
 • Kontrol af udbringning, samt evt. justering af bundkæde.
 • Test af brændsel og vurdering heraf.
 • Kontrol af hele føde-systemet. (Agitator og snegle)
 • Gennemgang og kontrol af styring (efterspændes efter behov)
 • Oplistning af punkter der kræver ekstra opmærksomhed, samt forbedringsmuligheder over for slutkunden
 • Serviceprotokol (udarbejdet bl.a. på baggrund af ovenstående) samt pdf-udtræk af kedlens indstillinger fremsendes pr. mail.

Se certificat fra vores service partner her

Du er altid velkommen til at kontakte os på me(at)omegaenergy.dk eller ved at klikke på "Bliv kontaktet" nedenfor

Er du interesseret i at høre mere?
Klik her for at blive kontaktet

Bliv kontaktet